CANNABISUL – Dr. COSTIN MILITARU: „Zeci de pacienți cu cancer au intrat în remisie”

Distribuie!


– medic de medicină generală, specializat în terapii de creștere a imunității și în terapia cu cannabis medicinal –

– Moda cannabisului a cuprins toată lumea. În multe țări, el este legalizat ca medicament. Re­cent, s-a deschis și în București primul cabinet specializat în terapia cu cannabis: „EDEN Me­dical”, unde vă desfășurați și dvs. activitatea. Nu­mele cabinetului ne duce cu gândul la cu totul alte efecte ale cannabisului…


– Terapia pe care o oferim pacienților este per­fect legală, stați fără griji! (Râde) Multă lume mă întreabă acest lucru și vă înțeleg foarte bine teme­rea! Dacă nu era legal, nu stăteam acum de vorbă! Din capul locului trebuie să știți că noi folosim în scop terapeutic un extract natural total din Canna­bis sativa L. (cânepa pe care o cultivau pe vremuri bunicii noștri), care nu conține THC (tetrahidro­cannabinol), substanța care „înnebunește de cap” lumea! Extractul nostru conține CBD (canna­bi­diol), în care se regăsesc toți compușii plantei care există în flori și în frunze, dar și ulei extras din se­mințe de cânepă, pentru a-i putea oferi pacientului toate beneficiile acestei plante cu valoare terapeu­tică incontestabilă. Fac din nou mențiunea că CBD-ul nu este psihoactiv!

– Unde ați învățat să folosiți cannabisul în scop medical? În România încă nu există astfel de spe­cializări…


– M-am specializat în administrarea ex­trac­tului de cannabis în S.U.A., în 2016. M-a inte­resat foarte mult această terapie pentru că o perioadă îndelun­gată am tratat persoane de­pen­dente de droguri, cu acordul autorităților române, iar canabidiolul a dat rezultate foarte bune și în cazul lor. Am lucrat 13 ani cu consumatorii de heroină și metamfe­ta­mine, deci știu foarte bine ce înseamnă dependență și ce în­seamnă droguri – ceea ce nu e cazul CBD-ului, pentru că acesta nu este un drog!

– Cum se fabrică extractul pe care-l folosiți în terapie? Cu ce diferă acesta de alte extracte de pe piață?

– Extractul nostru nu se face doar din semințe, ca în cazul multor uleiuri de cânepă produse în alte țări (există foarte multe sortimente în magazinele specializate), ci din frunzele tinere și în special din flori – unde se găsește cea mai mare concentrație de CBD. Noi utilizăm, la Eden Medical, patru ex­tracte distincte, în care concentrația de CBD varia­ză: 5%, 10%, 15% și 20%, pentru a putea fi dozată cu ușurință, în funcție de problemele pacienților. Extractele sunt produse în țară, din culturi de Can­na­­bis sativa L. de pe teritoriul României.

– Ce proprietăți speciale are produsul dvs.?

– Extractul nostru total de cânepă poate avea efecte benefice în orice patologie. Conform litera­turii de specialitate, CBD-ul este unul dintre cele mai puternice antiinflamatoare naturale cunoscute. Cum orice patologie are o componentă inflama­toare, e de la sine înțeles că rolul extractului în tera­pie este important, cu atât mai mult cu cât CBD-ul acționează asupra cauzei inflamației, nu doar asupra efectului! CBD-ul are efecte de excepție în stimularea imunității. În același timp, este un foar­te puternic antiepileptic și acționează benefic în tulburările din spectrul autist de care suferă copiii – CBD-ul îi calmează, le crește atenția și le reduce manifestarea de opoziție specifică bolii. Departa­mentul american FDA (Food and Drugs Adminis­tration) a omologat un medicament antiepileptic cu CBD extras din Cannabis sativa L, ceea ce e o surpriză, pentru că politica federală a Statelor Unite nu permitea până mai ieri folosirea cannabisului în scop medicinal. Revenind la efectele CBD-ului, mai pot spune că reglează somnul și apetitul, iar clinic s-a constatat că ameliorează semnificativ durerile, indiferent de natura lor! De asemenea, are efecte asupra bolilor inflamatorii ale tubului diges­tiv (în Canada, spre exemplu, este prima linie de intervenție în boala Crohn). Este un bun relaxant psihic și ajută persoa­nele care suferă de obo­seală cronică, per­soa­nele cu activitate inte­lectuală inten­să, per­soanele care suferă de depresie sau anxie­tate. Și mai are o proprietate interesantă acest ex­tract: nu se „ceartă” cu alte substanțe active, indi­fe­rent dacă e vorba de compuși naturali sau chi­mici, deci poate fi folosit în paralel cu orice altă terapie, ținân­du-se totuși cont de farmacodi­na­mica și farma­co­cinetica fiecărei substanțe în parte. Tre­buie să mai amintesc un alt efect extrem de im­portant, chiar dacă unii dintre colegii mei medici îmi vor „sări în cap”, mai ales specialiștii oncologi: este un antitu­moral de excepție, cu acțiune demon­strată științific! Practic, CBD-ul rupe membranele celulelor tumo­rale și le distruge (nu se știe încă în totalitate prin ce mecanisme ajunge exact la tumoră)! În același timp, ajută foarte mult pacienții care urmează cure de chimioterapie sau radio­terapie, prin reducerea efectelor secundare și prin potențarea terapiei onco­logice. Avem o experiență de doi ani în adminis­trarea CBD-ului și am văzut că pacienții cu cancer care au folosit extractul în paralel cu terapia onco­logică au obținut rezultate spectaculoase – mulți dintre ei trăiesc la câțiva ani de la externare, în ciuda prognosticului nefavora­bil! Efectele benefice ale cannabidiolului n-au fost „inventate” de noi în scop comercial. În 2017, o echipă de cercetători de la National Academy of Sciences, Engineering and Medicine din SUA a scos un raport de vreo 500 de pagini, în care a interpretat circa 11.000 de studii care s-au făcut pe cannabis în întreaga lume, de-a lungul timpului, și a evidențiat adevăratele proprietăți curative ale plan­tei (existau și foarte multe informații nefun­damentate științific, care au fost excluse). În urma acestui raport, Organizația Mondială a Sănătății a cerut să se înceapă urgent studiile pe cannabis, ceea ce înseamnă că are un real potențial terapeutic și îmbunătățește calitatea vieții!

– Cum și cât timp se administrează uleiul CBD?

– Administrarea e foarte simplă: se picură sub lim­bă doza recomandată de medic, pentru că zona este bine vascularizată și absorbția se face foarte ra­pid. Este indicat ca dozarea să se facă prin mu­coa­sa bucală, deoarece, dacă extractul de canna­­bis ajunge în stomac, acesta va fi inactivat de sucul gastric, ori ce se va absorbi va trece mai întâi prin bariera hepatică, unde va fi des­com­pus. Cu alte cu­vinte, administrarea prin inge­rare nu are proprietăți curative! Este important ca medicul care indică extractul să cunoască raportul receptorilor sistemu­lui endocannabi­noid de care se leagă CBD-ul în țesu­turi și organe, pentru a putea stabili dozele necesare. Dozele se recomandă strict individua­lizat, ca număr de picături și concentrație, ținând cont de toate problemele pe care le are pacientul (nu uitați că la Eden Medical, ad­ministrăm CBD și copiilor cu autism sau epi­lepsie!). Durata curei este variabilă: de la trei luni până la un an, în cazul afec­țiunilor grave. La epi­lep­tici, în mod particular, cura poa­te dura chiar toată viața, pen­tru că nu există antiepi­leptic mai bun decât CBD-ul. Desigur, luăm în calcul și eva­luările medicale pe care le fac pacienții, iar în func­ție de rezultate putem opri cura oricând, dacă nu mai e nevoie să-i oferim organismului bolnav su­portul CBD.

– CBD-ul are și efecte secundare?

– „Dozele de atac” recomandate sunt, de obicei, mari și pot să apară unele efecte care imită intoxi­cația: scăderea tensiunii arteriale, dureri de cap, amețeli, grețuri sau vărsături. Noi nu vrem să avem aceste efecte, pentru că, de obicei, oamenii care ajung la Eden Medical sunt oricum tarați, au mari probleme de sănătate, nu dorm, nu se pot alimenta corespunzător etc. Noi recoman­dăm doze mai mici la început, pentru a evita efectele secun­dare, pe care apoi le creștem etapizat, în funcție de evoluția pacientului.

– Dați-ne câteva exemple de cazuri rezolvate cu ajutorul CBD.

– N-am făcut o statistică pe boli, să vă putem oferi date exacte, însă cert e că am avut foarte mulți pacienți cu cancer (zeci) care au intrat în remisie și acum își văd de viața lor, dar și pacienți la care boala a stagnat (la ultimele trei RMN-uri n-a mai apărut niciun nodul, nicio determinare secundară, chiar dacă tumora n-a scăzut în dimensiuni). Am avut și pacienți care nu mai sunt în viață – veniseră în ultima fază, iar CBD-ul nu e chiar „lacrima lui Dumnezeu”, să facă minuni! Am avut și sur­priza să primesc un pacient trimis de medicul lui onco­log, cu un bilet parafat, pe care scria: „Rog ad­ministrare de CBD”, ceea ce în­seam­nă că și cei din lumea me­dicală s-au „trezit” și au început să pri­­veas­că cu mai mare în­credere tera­piile comple­men­tare, mai ales dacă au văzut efecte spectaculoase la pa­cienții lor. Rezultate spectacu­loa­se au și co­piii cu epi­lepsie, autism sau ADHD. De asemenea, mulți bonavi cronici ne-au spus că s-au simțit extra­ordi­nar în timpul curei: n-au mai avut dureri sau crize specifice, n-au mai răcit, au mai multă putere, au mintea limpede – toate aceste rezul­tate datorită efec­telor generale ale uleiu­lui de cânepă cu CBD asu­pra orga­nismului, despre care am vorbit mai de­vreme. În concluzie, rezultate bune există și nu sunt pu­ține! Condiția este ca ex­tractul să fie recomandat de medic!

– În ciuda popularității lui, folosirea canna­bisului în scop medical a născut multe contro­verse în lume. Au existat și la noi?

– Controversa, de fapt, s-a născut în primul rând din necunoaștere și din refuzul autorităților de a accepta faptul că o plantă „contestată”, folosită de mulți ca drog, poate avea multiple beneficii în sănă­tate. Practic, s-a întâmplat același lucru ca în cazul plantelor cu un anumit grad de toxicitate (de exem­plu, spânzul și mărul-lupului), care au efecte extra­ordinare în terapiile naturale, dar care nu sunt apro­bate ca plante medicinale tocmai din cauza toxici­tății lor. Dar se uită faptul că în medicină se lucrează cu doze exacte, uneori atât de mici încât nu pot fi detectate – exact ca în homeopatie! Oricât de con­tro­versat a fost acest subiect, în urma stu­diilor efec­tuate de oamenii de știință din domeniul medical, în multe țări occidentale a fost aprobată adminis­trarea extractelor de cannabis (inclusiv cu THC!), iar în unele chiar s-a legalizat și cannabisul pentru fumat. Timp de patru ani, am tot depus do­sare cu hâr­tii la ministere, la Parlament… De cu­rând, am fost invitat în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților, pentru Proiectul de Lege prin care se dorește modificarea legislației referitoare la culti­varea cannabisului. Proiectul a trecut deja de Senat și sperăm că va fi aprobat în curând inclusiv de că­tre Comisia de Sănătate, pentru că ne dorim să stăm de vorbă mai mult cu pacienții, nu cu DIICOT-ul! (Râde)

Mărturii ale pacienților

Foto: Shutterstock

Maria I. – București: „Folosesc extractul total de cannabis de la «Eden Medical» de circa o lună, urmând instrucțiunile d-lui dr. Militaru. Sunt după a patra ședință de chimioterapie și deja se văd primele efecte în privința stărilor de anxietate și a atacurilor de panică. În prezent, această pro­blemă o consider ameliorată; am un moral foarte bun, iar încet, încet, pare să se repare și problema cu som­nul, iar durerile de oase le suport din ce în ce mai bine.”

Marius M. – Ploiești: „Am urmat indicațiile d-lui doctor și am început să-i administrăm ulei CBD 10% băiețelului nostru de 6 ani, care suferă de unele probleme din spectrul autismului. Deja i s-a ameliorat hiperactivitatea, i s-au îmbunătățit mult limbajul, contactul vizual și socializarea. În patru luni de administrare de CBD a câștigat mai multe abilități decât în ultimii 3 ani prin alte me­tode, deci vom continua cu uleiul CBD atât timp cât va fi nevoie!”

D-l dr. COSTIN MILITARU poate fi contactat la Clinica EDEN Medical din Str. Abrud nr. 80, Sector 1, București, tel. 031/426.05.17, www.cannabiscentermedical.ro

SURSA: https://www.formula-as.ro/2019/12/23/cannabisul-dr-costin-militaru-zeci-de-pacienti-cu-cancer-au-intrat-in-remisie/

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Grupul Național de Investigații (GNI)!

Grupul Național de Investigații (GNI) – apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți in Grupul Național de Investigații (GNI)!

Grupul Național de Investigații

Distribuie!

Grupul Național de Investigații (GNI)

Grupul Național de Investigații (GNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Grupul Național de Investigații (GNI) a fost înființat la data de 23 mai 2022.

You may also like...