21 decembrie 1989, ultimul discurs al lui Nicolae Ceauşescu similar cu al lui Kennedy

Distribuie!


21 decembrie 1989, ultimul discurs al lui Nicolae Ceauşescu

Dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Capitalei României socialiste, Doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră, participanţilor la această mare adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului Bucureşti, un salut călduros, revoluţionar, împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate.


Doresc, de asemenea, să adresez mulţumiri iniţiatorilor şi organizatorilor acestei mari manifestări populare din Bucureşti, considerând aceasta că o expresie a hotărârii întregului nostru popor de a acţiona cu toată puterea, în strânsă unitate, în jurul partidului, pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii României. Aceasta constituie una din problemele fundamentale ale întregii noastre naţiuni.

Înainte de toate, doresc să vă informez pe dumneavoastră despre o importantă hotărâre adoptată în această zi de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al partidului privind nivelul de trăi al oamenilor muncii. Am hotărât în această dimineaţă că, începând de la 1 ianuarie, să majorăm în cursul anului viitor retribuţia minimă de la 2.000 la 2.200 lei. De această majorare importantă vor beneficia peste 1.500.000 de oameni ai muncii. Tot de la 1 ianuarie, vom majora alocaţiile pentru copii, între 30-50 de lei. În raport cu numărul de copii şi de retribuţia oamenilor muncii – ceea ce constituie un ajutor puternic, pentru circa 4.400.000 de copii ai patriei noastre.


De asemenea, se vor introduce indemnizaţii de naştere, de l.000 de lei, pentru toate femeile, cu începere de la primul copil, iar, în continuare, pentru femeile care nasc doi sau mai mulţi copii indemnizaţia la naştere va fi de 2.000 de lei pentru fiecare copil – ceea ce constituie, de asemenea, un puternic stimulent, de ajutor pentru mamele, pentru femeile patriei noastre.

Am hotărât să majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. Am hotărât, totodată, că pensia de urmaş să fie majorată cu 100 de lei. Vom creşte, de asemenea, ajutorul social de la circa 500 de lei la 800 de lei. Vom asigura, în acest fel, condiţii bune, corespunzătoare de muncă şi viaţă pentru toţi cetăţenii patriei noastre.

Aceste măsuri demonstrează cu putere că – pe măsură dezvoltării economiei – facem totul pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de trăi, material şi spiritual al poporului, potrivit hotărârilor Congresului partidului.

În ce priveşte evenimentele de la Timişoara, am vorbit despre ele aseară. Apare tot mai clar că este o acţiune conjugată a cercurilor care vor să distrugă integritatea şi suveranitatea României, să oprească construcţia socialismului, să pună din nou sub stăpânire străină poporul nostru. De aceea, trebuie să apărăm cu toate forţele integritatea şi independenţa României! Cred că sunt printre dumneavoastră mulţi care îşi reamintesc de marea manifestare din 1968 pentru apărarea independenţei României. Fermitatea, unitatea poporului nostru au asigurat independenţa şi construcţia mai departe a socialismului în România! Şi acum trebuie să acţionăm în deplină unitate, cu fermitate împotriva tuturor celor care încearcă să slăbească forţa, unitatea naţiunii noastre, care acţionează în slujba diferitelor servicii de spionaj şi cercuri imperialiste, pentru a împarţi din nou România, pentru a înrobi poporul nostru!

Este necesar, mai mult decât oricând, să acţionăm în spiritul democraţiei noastre muncitoreşti, să dezbatem cu deplină răspundere toate problemele privind dezvoltarea societăţii noastre, având permanent în vedere că tot ceea ce realizăm în România trebuie să asigure bunăstarea poporului, că socialismul îl construim cu poporul şi pentru popor, că trebuie, în orice împrejurări, să asigurăm integritatea şi independenţa României! Cunoaşteţi ce au făcut şi spuneau înaintaşii noştri: „Murim mai bine-n luptă, cu gloria deplină, decât să fim sclavi iarăşi pe vechiu-ne pământ!”. Şi trebuie să luptăm, să trăim liberi şi independenţi!

Unii ar dori din nou să se reintroduca şomajul, să se reducă nivelul de trăi al poporului şi – cu scopul deschis formulat – să dezmembreze România, să pună în pericol însuşi viitorul poporului şi naţiunii noastre independente.

Dragi tovarăşi, Cel mai bun răspuns pe care trebuie să-l dăm este unitatea tuturor oamenilor muncii, a întregii naţiuni, acţiunea fermă de a realiză programele de dezvoltare socială a patriei şi de ridicare continuă a nivelului de trăi, material şi spiritual, al poporului. De noi depinde că România să rămână în continuare o ţară liberă, independentă, constructoare a socialismului! Şi doresc să declar şi aici că vom face totul pentru a apăra integritatea şi suveranitatea României, libertatea şi viaţa poporului nostru, bunăstarea întregii naţiuni!

Să acţionăm cu întreagă răspundere şi să demonstrăm forţă şi capacitatea oamenilor muncii din Capitală, a întregii naţiuni, pentru dezvoltarea patriei noastre, pentru bunăstarea şi independenţa naţiunii!

Vă doresc succese în întreagă activitate! Unitate şi acţiune fermă împotrivă tuturor acelora care vor să distrugă independenţa şi socialismul în România! Această este obligaţia noastră, a tuturor! Organizaţi în toate întreprinderile, peste tot, grupe de ordine, grupe de apărare a socialismului, a tot ceea ce am realizat, a independenţei ţării. Cu toţi să acţionăm în slujba poporului, a independenţei, a socialismului!

Urmariti varianta video mai jos:

Untitled from jokiss on Vimeo.

21 decembrie 2014

http://adevarul.ro/…/video-21-decembrie-1989-ult…/index.html

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Grupul Național de Investigații (GNI)!

Grupul Național de Investigații (GNI) – apăsați butonul “join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți in Grupul Național de Investigații (GNI)!

Grupul Național de Investigații

Distribuie!

Grupul Național de Investigații (GNI)

Grupul Național de Investigații (GNI) este o organizație neguvernamentală fără personalitate juridică. Grupul Național de Investigații (GNI) a fost înființat la data de 23 mai 2022.

You may also like...